Pracovněprávní manuál – jak se vyvarovat chyb v pracovněprávní praxi ......... on-line školení

Termín kurzu: 10. 5. 2022

Pracovněprávní manuál – jak se vyvarovat chyb v pracovněprávní praxi ......... on-line školení
Pracovněprávní manuál – jak se vyvarovat chyb v pracovněprávní praxi ......... on-line školení

Program kurzu

Komu je školení určeno:
Všem pokročilým i začínajícím pracovníkům ze soukromého i veřejného sektoru, kteří se ve své praxi setkávají s pracovním právem - především tedy personalistům, mzdovým účetním, právníkům a řídícím pracovníkům.

Školení pro personalisty, HR manažery, vedoucí pracovníky a všechny, které zajímají aktuality, novinky a problémy v pracovním právu. Program školen bude průběžně aktualizován dle stavu vývoje legislativy.

Program:
1. Aktuálně z pracovněprávní legislativy
- příprava implementační novely zákoníku práce ve vazbě na evropské směrnice o rovnováze mezi pracovním a rodinným životem a o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách
- novela zákona o pedagogických pracovnících (včetně pracovních poměrů na dobu určitou)
- další aktuality dle vývoje legislativy
2. Vybrané otázky odměňování zaměstnanců
- složky mzdy a platu a jejich zohlednění co do nejnižších úrovní zaručené mzdy
- odměňování práce přesčas (kdy příplatek a kdy náhradní volno; sjednání mzdy a stanovení platu s přihlédnutím k práci přesčas)
- odměňování práce ve svátek (kdy náhradní volno a kdy příplatek; benefit v podobě tzv. placeného svátku)
- kompenzace práce v noční době, v sobotu a v neděli
- splatnost mzdy a platu vs. výplatní termín atd.
3. Náhrada mzdy při překážkách v práci a v souvislosti s dovolenou
- povaha překážky a výše náhrady
- kdy zaměstnavatel platí, kdy je mu refundováno a kdy neposkytuje nic
- vrácení náhrady mzdy či platu za přečerpanou dovolenou
- odstupné – kdy se poskytuje a v jaké výši; výpočet průměrného výdělku a rozhodné období
- vrácení odstupného
- informační povinnost zaměstnavatele vůči Úřadu práce a OSSZ.
4. Některé další otázky z pracovněprávní praxe
- obsah a načasování vstupní lékařské prohlídky
- pracovní poměr na dobu určitou a jeho změny
- pružné rozvržení pracovní doby a překážky v práci
- dovolená v polovině kalendářního roku a její (ne)čerpání
- aktuální otázky zaměstnávání cizinců atd.
5. Soudní judikatura a stanoviska 
- čerpání dovolené ve svátek
- neplatné rozvázání pracovního poměru a dovolená
- nadbytečnost zaměstnance apod.

Přihlásit je možné nejpozději do 5. 5. 2022.

JUDr. Petr Bukovjan,
specialista v oblasti pracovního práva s praxí v kontrolní činnosti, autor odborných článků, spoluautor odborných publikací, zkušený lektor

Termín a čas

10. 5. 2022
09:00—14:00 hod.

Místo konání

Dvořákova 3134/2
Ústí nad Labem

2 178,00 Kč

Cena pro členy SÚ: 1 978,00 Kč

V ceně je registrační poplatek, materiály, občerstvení, voda, čaj ZDARMA! Nejsme plátci DPH.

Školení pro personalisty, HR manažery, vedoucí pracovníky a všechny, které zajímají aktuality, novinky a problémy v pracovním právu. Program školen bude průběžně aktualizován dle stavu vývoje legislativy.

Program semináře

Komu je školení určeno:
Všem pokročilým i začínajícím pracovníkům ze soukromého i veřejného sektoru, kteří se ve své praxi setkávají s pracovním právem - především tedy personalistům, mzdovým účetním, právníkům a řídícím pracovníkům.

Školení pro personalisty, HR manažery, vedoucí pracovníky a všechny, které zajímají aktuality, novinky a problémy v pracovním právu. Program školen bude průběžně aktualizován dle stavu vývoje legislativy.

Kde semináře probíhají?
Svaz účetních Ústí nad Labem
Svaz účetních Ústí nad Labem
Svaz účetních Ústí nad Labem
Svaz účetních Ústí nad Labem

Proč si vybrat nás?

SIVRE - Jsme moderní

20+ let

Přes 20 let pořádáme kurzy a semináře především v oblasti účetnictví.

SIVRE - Klientský účet

Občerstvení

Na našich seminářích máte ZDARMA čerstvou bagetu, vodu, čaj, kávu.

SIVRE - Osvědčení o absolvování

Výhodná cena

Ve srovnání s ostatními semináři jsme v Ústí n.L. až o 35% levnější.

SIVRE - Kvalifikace lektorů

Osvědčení

Získáte osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu či semináře.