Zdravotní pojištění 2023

Termín kurzu: 8. 12. 2022

Zdravotní pojištění 2023
Zdravotní pojištění 2023
Co se nedozvíte na souhrnném semináři ke změnám ve mzdové účtárně, řešení problémových situací z praxe
  1. Změny ve zdravotním pojištění v průběhu roku 2022 a k 1. 1. 2023.
  2. Změny v související právní úpravě s dopady do placení zdravotního pojištění zaměstnavateli, samoplátci včetně plateb pojistného státem.
  3. Zvýšení minimální mzdy a průměrné mzdy a dopady do zdravotního pojištění pro zaměstnavatele i OSVČ.
  4. Aktuality s ohledem na vývoj legislativy.
  5. Postupy zaměstnavatele v návaznosti na přijaté změny.
  6. Příklady.
Další témata semináře:
Taková, aby vám nevznikl ve zdravotním pojištění problém. Desatero nejdůležitějších povinností zaměstnavatele.
Jak předejít problémům při změně zdravotní pojišťovny zaměstnancem? Analýza příjmů a situací, kdy pro zaměstnavatele nevzniká (případně vzniká) povinnost placení pojistného. Důsledky poskytnutí neplaceného volna pro zaměstnavatele ve zdravotním pojištění. Odvod pojistného ve vazbě na minimální vyměřovací základ zaměstnance. Jak správně přihlašovat a odhlašovat zaměstnance u pracovní smlouvy, u dohody nebo při výkonu funkce? Proč je důležité řádné oznamování kategorií osob, za které platí pojistné stát?
Které situace můžete v souvislosti s péčí o dítě řešit v případě mateřské a rodičovské dovolené a pobíráním rodičovského příspěvku? Podmínky u celodenní osobní a řádné péče. Zpětné přiznání důchodu. Státní kategorie bez kódu. Přihlašování zaměstnance v různých situacích (nemoc, pracovní poměr trvající krátce, neplacené volno …)  Vysvětlení postupu, když zaměstnance nesprávně přihlásíte nebo odhlásíte - opravné kódy. 
Správné posouzení zaměstnání z pohledu zdravotního pojištění. Rozhodné částky 3 500 Kč a 10 000 Kč při placení pojistného zaměstnavatelem. Spousta výpočtů v různých situacích – více příjmů u jednoho zaměstnavatele, příjmy u více zaměstnavatelů, různé období trvání zaměstnání, neseriózní jednání zaměstnance. Jak se řeší příjmy po skončení zaměstnání?  Jaké jsou podmínky při souběhu zaměstnání se samostatnou výdělečnou činností? Kdy je důležitý i jen jeden den zaměstnání? Důsledky nedostatečné komunikace mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.
Zásady platné ve zdravotním pojištění u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Kdy a jak se zaměstnanec u dohod přihlašuje a odhlašuje? Kdy se příjmy u dohod sčítají a kdy nesčítají? Jak se u dohod řeší minimální vyměřovací základ? Souběžné resp. pokračující dohody. Dohody trvající část měsíce. Jak u jednodenní dohody?
Základní principy nařízení Evropské unie platné ve zdravotním pojištění pro zaměstnavatele. Na co nesmí zaměstnavatel ve zdravotním pojištění zapomenout, když zaměstnává osoby ze zahraničí? Aplikace právních předpisů sociálního zabezpečení jednoho státu – příslušnost k pojištění. Jak je třeba chápat v podmínkách EU pojem podstatné části výkonu činností? Kdy je vhodné či potřebné vybavit zaměstnance při cestě po Evropě formulářem A1 a kdy to nemusí být? Zaměstnanci ze „třetích zemí“.
Řešení pohledávek zdravotní pojišťovny, možnost podání žádosti o prominutí vyměřeného penále……. a spousta dalších informací a zajímavostí.
 

Přihlásit je možné nejpozději do 7. 12. 2022.

Ing. Antonín Daněk,
specialista na zdravotní pojištění a spoluautor publikace Abeceda mzdové účetní

Termín a čas

8. 12. 2022
09:00—14:00 hod.

Místo konání

Dvořákova 3134/2
Ústí nad Labem

1 650,00 Kč

Cena pro členy SÚ: 1 450,00 Kč

V ceně je registrační poplatek, materiály, občerstvení, voda, čaj ZDARMA! Nejsme plátci DPH.

Co se nedozvíte na souhrnném semináři ke změnám ve mzdové účtárně, řešení problémových situací z praxe Změny ve zdravotním pojištění v průběhu roku 2022 a k 1. 1. 2023. Změny v související právní úpravě s dopady do placení zdravotního pojištění zaměstnavateli, samoplátci včetně plateb pojistného státem. Zvýšení minimální mzdy a průměrné mzdy a dopady do zdravotního pojištění pro zaměstnavatele i OSVČ. Aktuality s ohledem na vývoj legislativy. Postupy zaměstnavatele v návaznosti na přijaté změny. Příklady.

Program semináře
Výklad vychází z dlouholetých poznatků a zkušeností a z permanentních kontaktů s praxí.
Individuální konzultace po skončení semináře.

Účastníci obdrží pracovní materiál s kontakty na lektora (e-mail, telefon) s nárokem na bezplatné zodpovídání dotazů ze zdravotního pojištění kdykoli v dalším období. 

 
Kde semináře probíhají?
Svaz účetních Ústí nad Labem
Svaz účetních Ústí nad Labem
Svaz účetních Ústí nad Labem
Svaz účetních Ústí nad Labem

Proč si vybrat nás?

SIVRE - Jsme moderní

20+ let

Přes 20 let pořádáme kurzy a semináře především v oblasti účetnictví.

SIVRE - Klientský účet

Občerstvení

Na našich seminářích máte ZDARMA čerstvou bagetu, vodu, čaj, kávu.

SIVRE - Osvědčení o absolvování

Výhodná cena

Ve srovnání s ostatními semináři jsme v Ústí n.L. až o 35% levnější.

SIVRE - Kvalifikace lektorů

Osvědčení

Získáte osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu či semináře.