Elektronická evidence tržeb /EET / - náběh třetí čtvrté vlny /služby, výroba/, zkušenosti s dosavadní praxí EET u podnikatelů

Termín kurzu: 17. 12. 2019

Popis kurzu Elektronická evidence tržeb /EET / - náběh třetí čtvrté vlny /služby, výroba/, zkušenosti s dosavadní praxí EET u podnikatelů
V únoru 2019 poslanecká sněmovna schválila v prvním čtení balíček pod pracovním názvem EET. Jeho hlavní částí je právě novela zákona o evidenci tržeb, která díky loňské intervenci Ústavního soudu zůstala "na půli cesty". Tj. jakvšichni víme, tak dnes máme část podnikatelů /stravovací a ubytovací služby, obchod/ pod povinností evidovat tržby, zatímco dalšívelkou část spektra /zejména služby a výrobu/ máme mimo tuto povinnost. Jde o velmi diskutovaný právní předpis /viz debata v prvním čtení v Poslanecké sněmovně/, avšak rozložení sil ve sněmovně včetně přístupu prezidenta ČR dává tušit, že navzdory odkladům nakonec povinnost evidovat tržby bude pro všechny obory v ekonomice.

Cílová skupina: Podnikatelé, manažeři, účetní, poradci s důrazem na ty, kteří již vedou nebo ve třetí a čtvrté vlně budou vstupovat do EET dle zákona č. 112/2016 Sb. s odkazem na obsah návrhu schválený Poslaneckou sněmovnou.

Cíl semináře: Seznámit posluchače s obsahem návrhu, který v únoru 2019 prošel tzv. prvním čtením, tj. prakticky principy náběhu třetí a čtvrté vlny, počínaje legislativní úpravou, přes metodiku a informace státní správy až po praktické postupy při realizaci EET v podnikatelské praxi. Pozornost budeme také věnovat stávajícím problém při aplikaci EET v praxi v první a druhé vlně. Probrány budou konkrétní příklady a úskalí aplikace zákona, možnosti a varianty pořízení hardware i příslušných informačních technologií…

Přihlásit je možné nejpozději do 3. 12. 2019.

Ing. Vladimír Zdražil,
člen Metodické rady Svazu účetních

Termín a čas

17. 12. 2019
09:00—13:00 hod.

Místo konání

Dvořákova 3134/2
Ústí nad Labem

1 850,00 Kč

Cena pro členy SÚ: 1 650,00 Kč

V ceně je registrační poplatek, materiály, občerstvení, voda, čaj ZDARMA! Nejsme plátci DPH.


Program semináře
 • Obsah daňového balíčku novelizující Elektronickou evidenci tržeb náběhem tzv. třetí a čtvrté vlny, tj. zjednodušeně řečeno služeb a výroby, zproštění od EET u nejmenších podnikatelů a forma papírových účtenek
 • Metodické pokyny MFČR k evidenci tržeb k datu konání semináře – obsah, náležitosti evidence
 • Pojetí zákona a jeho principy, praktické zkušenosti z první a druhé vlny – tj. restaurace a hotely, maloobchod, velkoobchod
 • Sleva na dani pro podnikající fyzické osoby
 • Poplatník s více činnostmi dle NACE a jeho nástup do evidence tržeb
 • Propojení zákona se stávajícími daňovými právními předpisy /zákon o daních z příjmů a daňový řád/
 • Dopad na podnikatele, vymezení evidované tržby a rozhodného příjmu – sporné body při aplikaci
 • Formální a registrační náležitosti – autentizační údaje, certifikáty, provozovny
 • Přímé a nepřímé zastoupení v EET
 • Veřejně prospěšní poplatníci a jejich náběh do evidence tržeb
 • Závazné posouzení ze strany správce daně – typy, rozhodnutí atd.
 • Náležitosti účtenky vs náležitosti daňového dokladu
 • Evidování tržeb v běžném a zjednodušeném režimu
 • Kritické situace a jejich náhradní řešení /selhání připojení, opravy a storna atd./
Kde kurzy probíhají?
Svaz účetních Ústí nad Labem
Svaz účetních Ústí nad Labem
Svaz účetních Ústí nad Labem
Svaz účetních Ústí nad Labem

Proč si vybrat nás?

Jazyková škola Logos - Jsme moderní

20+ let

Přes 20 let pořádáme kurzy a semináře především v oblasti účetnictví.

Jazyková škola Logos - Klientský účet

Občerstvení

Na našich seminářích máte ZDARMA čerstvou bagetu, vodu, čaj, kávu.

Jazyková škola Logos - Osvědčení o absolvování

Výhodná cena

Ve srovnání s ostatními semináři jsme v Ústí n.L. až o 35% levnější.

Jazyková škola Logos - Kvalifikace lektorů

Osvědčení

Získáte osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu či semináře.