Rekvalifikace

Kurzy, pořádané v kontinuitě trvání více než 15-ti let ve spolupráci s předními odborníky v dané problematice jsou akreditovány MŠMT ČR. Po jejich absolvování je na základě složení závěrečných zkoušek vydáváno „Osvědčení“ s celostátní platností.

Účetnictví s využitím VT dopolední termín kurzu

Termín kurzu:
04. 02. – 16. 05. 2019

Kurz bude zahájen v případě naplnění alespoň minimálního počtu uchazečů (cca 8). Výuka bude probíhat 4 x týdně v dopoledních hodinách po 4 - 6 vyučovacích hodinách po dobu cca 12 týdnů dle konkrétního rozvrhu.

Kurz „Účetnictví s využitím výpočetní techniky“ je koncipován především jako rekvalifikační, tj. je určen\r\nvšem, kteří chtějí pracovat jako samostatní účetní, ale nemají dostatečné znalosti a zkušenosti s danou problematikou, zároveň lze kurz doporučit i pro rozšíření a doplnění kvalifikace. Správně vedené účetnictví je tedy nezbytné pro finanční řízení účetní jednotky, je důležitým podkladem prokrátkodobé dlouhodobé rozhodování včetně kvalifikovaného odhadu budoucího vývoje podniku a samozřejmě slouží jako průkazný doklad pro finanční orgány, peněžní ústavy, příp. obchodní partnery.

Pozvánka na zahájení (PDF)
Více informací o kurzu Účetnictví s využitím VT dopolední termín kurzu (PDF)
Přihláška na kurz (PDF)
Mzdové účetnictví – odpolední termín

Termín kurzu:
04. 03. – 31. 05. 2019

Rekvalifikační kurz Mzdové účetnictví probíhá v odpoledních hodinách 2 dny v týdnu dle stanoveného rozvrhu - obvykle v úterý od 15. 00 - 18.10 a ve čtvrtek od 16.00 - 19.55 (85 vyučovacích hodin).

Více informací o kurzu Mzdové účetnictví – odpolední termín (PDF)
Přihláška na kurz (PDF)
Účetnictví s využitím VT – odpolední termín kurzu

Termín kurzu:
11. 03. – 13. 06. 2019

Rekvalifikační kurz Účetnictví s využitím výpočetní techniky probíhá obvykle v odpoledních hodinách obvykle 2 dny v týdnu (obvykle pondělí, středa) nebo dopoledních hodinách 4 dny v týdnu po 4 - 6 vyučovacích hodinách po dobu cca 12 týdnů (160 vyučovacích hodin) .

Kurz „Účetnictví s využitím výpočetní techniky“ je koncipován především jako rekvalifikační, tj. je určen\r\nvšem, kteří chtějí pracovat jako samostatní účetní, ale nemají dostatečné znalosti a zkušenosti s danou problematikou, zároveň lze kurz doporučit i pro rozšíření a doplnění kvalifikace. Správně vedené účetnictví je tedy nezbytné pro finanční řízení účetní jednotky, je důležitým podkladem prokrátkodobé dlouhodobé rozhodování včetně kvalifikovaného odhadu budoucího vývoje podniku a samozřejmě slouží jako průkazný doklad pro finanční orgány, peněžní ústavy, příp. obchodní partnery.

Více informací o kurzu Účetnictví s využitím VT – odpolední termín kurzu (PDF)
Přihláška na kurz (PDF)
Mzdové účetnictví – dopolední termín

Termín kurzu:
01. 04. – 08. 05. 2019

Rekvalifikační kurz Mzdové účetnictví probíhá v dopoledních hodinách cca 3 dny v týdnu dle stanoveného rozvrhu od 8:30 - 13:30 (85 vyučovacích hodin).

Obsahová náplň kurzu je v zásadě vymezena problematikou „mzdového účetnictví“ zahrnující dílčí tematické okruhy – zásady odměňování, zákon o mzdě, mzdové evidence, problematika sociálního a zdravotního pojištění, daně z příjmů ze závislé činnosti, dohody mimo pracovní poměr a možnosti zpracování mzdové agendy na výpočetní technice.

Více informací o kurzu Mzdové účetnictví – dopolední termín (PDF)
Přihláška na kurz (PDF)