O nás

Martin PETR, Severočeský institut vzdělávání a rekvalifikací

Sivre se zabývá vzděláváním především v oblasti účetnictví, daní a výpočetní techniky. Historie vzniku firmy souvisí s organizačními změnami v rámci Institutu svazu účetních, kdy byly v roce 1999 zrušeny regionální pobočky a v návaznost na působení Institut Svazu účetních v Ústí nad Labem vznikla firma „Martin PETR, SIVRE“. Tím bylo také dáno její hlavní zaměření na zajištění odborných seminářů a rekvalifikačních kurzů především v oblasti účetnictví, daní a výpočetní techniky.

Tyto kurzy jsou tedy pořádány v kontinuitě trvání více než 18 let ve spolupráci s předními odborníky v dané problematice. Mezi klienty jsou firmy z celého kraje a v případě rekvalifikačních kurzů spolupracujeme také s jednotlivými Úřady práce v celém regionu.

Tyto kurzy jsou samozřejmě akreditovány MŠMT ČR a po jejich absolvování je vydáváno „Osvědčení“ s celostátní platností. Postupně byla vybudována moderní učebna výpočetní techniky s 10 PC s připojením k Internetu, která slouží v odpoledních hodinách za výhodných podmínek široké veřejnosti. Zároveň úzce spolupracujeme se základní organizací Svazu účetních v Ústí nad Labem.

Sídlo pobočky je momentálně v centru města Ústí nad Labem – Dvořákova 3134/2 – IN House, mezi Domem kultury a Národním domem v 6NP.

Více informací naleznete ve složce kontakt.